Tisztelt Látogató! A www.nfszk.hu oldal jelenleg fejlesztés alatt van. A teljeskörű tájékoztatás érdekében kérem, látogasson el korábbi honlapunkra, a www.fszk.hu oldalra is.

Támogatott Lakhatás Szakmai Műhely

2019.10.28.

2019. szeptember végén, a már támogatott lakhatásokat működtető fenntartók és szolgáltatók részvételével a támogatott lakhatással (TL) kapcsolatos műhelymunka került lebonyolításra. A TÁRS projekt legfőképpen annak érdekében szervezte meg ezt a szakmai találkozót, hogy lehetőséget teremtsen a szakembereknek a rendszerszintű problémák jelzésére, javaslatok megfogalmazására a jogalkotók, döntéshozók felé a támogatott lakhatással kapcsolatban. A műhelymunka további témája „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című anyag véleményezése volt.

„A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyag (Továbbiakban: TL protokoll) kidolgozása az utolsó szakaszhoz érkezett. A protokoll több körös szakmai fórum-sorozat keretében került előzetes bemutatásra, amelyek során a TÁRS projekt munkatársai a megszólított célközönségek véleményét, visszacsatolását kérte és várta a szakmai anyag fejlesztésével kapcsolatosan. A véleményezésben részt vettek az érdekvédelmi-, érdekképviseleti szervezetek, engedélyező és ellenőrző hatóságok, különböző szakmai szervezetek képviselői is, annak érdekében, hogy a készülő TL protokoll széles szakmai konszenzus alapján kerüljön kidolgozásra, és ehhez a lehető legtöbb gyakorlati tapasztalat csatornázódjon be.

A nyár folyamán a szakmai anyaggal kapcsolatos utolsó véleményezési kör vette kezdetét. Ennek fontos lépéseként a Baptista Teológiai Akadémia Módszertani Osztálya és az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja együttműködésben, 2019. szeptember 25-én megszervezte, a támogatott lakhatást működtető fenntartók és szolgáltatók részvételével a TL szakmai egyeztetést. A támogatott lakhatás szakmai műhely programja három téma köré szerveződött:

  1. „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyaggal kapcsolatos vélemények, módosítási javaslatok összegyűjtése (előzetesen a rendezvényre minden korábban már regisztrált szolgáltató elektronikusan kézhez kapta az anyagot).
  2. A szolgáltatási elemek körében jelentkező értelmezési problémák, illetve a meghatározás és a gyakorlati alkalmazás közti diszfunkciók jelzése és az ezzel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása.
  3. A minőségi támogatott lakhatás szolgáltatás nyújtás érdekében, a fenntartók és szolgáltatók részéről észrevételek rendszerszintű problémák jelzése, javaslatok megfogalmazása a jogalkotók, döntéshozók felé.

A műhelyen – az addig kizárólag – a Down Alapítvány által írásban benyújtott és megfogalmazott véleményét, javaslatait is tárgyalták a résztvevők. A szakmai munka plenáris üléssel vette kezdetét, majd szekciókban történő közös gondolkodással folytatódott, ahol a szakemberek megfogalmazhatták a témával kapcsolatos javaslataikat. A szakmai diskurzus plenáris összegzéssel zárult.

Élénk érdeklődés övezte a véleményezési lehetőséget, így az ott jelenlévő szolgáltatók kérésére további két hét állt rendelkezésre az újabb javaslatok megtételére. Ez idő alatt a Bázis Addiktológiai Szolgálat, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, valamint a Katolikus Karitász – Szent Kristóf Ház vezetői, munkatársai is éltek a lehetőséggel és megküldték javaslataikat, melyeknek a TL protokollba való beépítése folyamatban van.

A szakmai anyag véglegesítését megelőzően, 2019. október 29-én ül össze 5. alkalommal a protokoll kidolgozását támogató Támogatott Lakhatás Munkacsoport, amely a javaslatok, változtatások beépítését hivatott jóváhagyni. Ezt követően veszi kezdetét az anyag véglegesítése, majd nyomdai kivitelezése. A kiadvány nyomtatott formában várhatóan a jövő év elején kerül átadásra a szociális szolgáltatók és a szolgáltatások fenntartói számára.

A TÁRS projekt ezúton is köszönetét fejezi ki a Baptista Teológiai Akadémia Módszertani Osztálya módszertani vezetőjének, Serafin József úrnak aktív együttműködéséért és rugalmasságáért a TL protokoll véglegesítésének ügyében!