AKINEK MÁR VALÓSÁG - TÁMOGATOTT LAKHATÁSBAN ÉLŐ, ÚJ TAPASZTALATI SZAKÉRTŐ A TÁRS PROJEKTBEN

A TÁRS projekt lakótámogatással foglalkozó csoportja 2021 márciusában ismét bővült egy tapasztalati szakértővel. Új segítőnk tavaly októberben költözött támogatott lakhatásba, ezt megelőzően mintegy 9 évig bentlakásos intézményben élt. A kiváltásra irányuló munkájában az motiválja, hogy a nagyintézményekben lakó fogyatékos embereket segítse, ráhangolja a kiköltözésre, illetve a hozzá hasonlóan már TL-ben élőkkel tapasztalatokat cseréljen. Közreműködésével a pszichoszociális fogyatékossággal élők szempontjait a TÁRS projekt hitelesen, az érintettek személyes igényeire érzékenyen reagálva tudja képviselni.

Mi marad meg a biztonságot jelentő, a nagyintézményben megszokott mindennapokból? Milyen újdonságok várhatóak az új lakhatási formában, a támogatott lakhatás szolgáltatást biztosító házban? Milyen változásokkal jár együtt az egyén és a kisközösség életében ez a folyamat? A kiköltözés előtt állókat mindenekelőtt ezek a kérdések foglalkoztatják. Új tapasztalati szakértőnk jól értelmezhető, gyakorlatias példákkal mutatja be saját hétköznapjait, kiemelve az ő életében bekövetkezett előnyöket az intézményi élethez képest, ezzel új perspektívákat mutatva hasonló helyzetben lévő embertársainak.

„Többen is vannak közülünk, akik a kiköltözéskor tapasztalt állapotukhoz, a mindennapi élethez való hozzáállásukban rengeteget fejlődtek. Hihetetlen talán, de a ház fenntartása, üzemeltetése, mindennapjaink megélése, előhozott belőlünk olyan képességeket, amelyek az intézményi életben nem kaptak teret, nem volt rájuk szükség, ezért lappangtak csak bennünk” – összegezte az elmúlt félévben átélt tapasztalatait a TÁRS projekt új tapasztalati szakértő kollégája.

Milyen új képességek jöhetnek elő a támogatott lakhatásban? Azok számára, akik családjukban, akár gyermekkoruktól kezdve, folyamatosan kiveszik a részüket mindenben, például a házimunka vagy a tavaszi kertrendezés természetes dolog. Viszont a nagyintézményből kiköltöző fogyatékos emberek számára mindez óriási lehetőség és öröm. Önmagukkal kapcsolatos felfedezés, hogy „meg tudom csinálni, képes vagyok rá.” A támogatott lakhatásban lakók a természettel újra közeli kapcsolatba kerülhetnek, többet tartózkodhatnak a szabad levegőn, ami egyaránt jót tesz testi-lelki egészségüknek.

Tapasztalati szakértő kollégánk az online csoportok alkalmával beszél a mindennapokhoz tartozó, praktikus tudnivalókról, többek között a takarítás és mosás megszervezéséről, főzési lehetőségekről, kertészkedésről, bevásárlásról a karantén idején, utazásról, pénzkezelésről, térítési díj fizetésről. Megosztja azokat a praktikumokat, amik náluk beváltak. Történeteket mesél, élményeket oszt meg a saját támogatott lakhatás szolgáltatást biztosító otthonában zajló közös ünnepi készülődésekről, a közösségi élet és az összetartozás erősödéséről. Alkalomadtán okos telefonja kamerájával meg is mutatja a klubon résztvevőknek a TL ház helyiségeit, saját szobáját, fürdőjét, vagy az étkezőt, nappalit, kamrát. Mindez nagy élményt, osztatlan sikert arat a csoporttagok körében.

A lakótámogató munka fő kihívása az elmúlt egy évben a kiköltözésre váró emberek kitartásának, motivációjának fenntartása volt, különösen a karantén időszaka idején, amikor minden olyan bizonytalan volt. Éppen ezért nagy öröm, hogy rövid felkészítést követően a TÁRS projekt új tapasztalati szakértője intenzíven bekapcsolódott a kiscsoportos online felkészítő beszélgetésekbe. Nagy szükség van a munkájára, hiszen a lakótámogatási alkalmakat a kiköltözések számának rohamos növekedésével összhangban, akár heti 3-4 alkalommal is igénybe veszik a projekt keretein belül az intézmények. A lakótámogatással foglalkozó kis csoport így már 5 állandó fővel, egyre inkább célcsoport-specifikusan, a felmerülő igények szerint végzi kísérő, támogató munkáját.

A visszajelzések szerint, a sajátélményű, változatos módszerek alkalmazása és a valóságos tapasztalatokra épülő beszélgetések együttesen és aktívan hozzájárulnak mind az intézményben élő ellátottak, mind pedig az őket segítő mentálhigiénés szakemberek sikeres felkészüléséhez.

Információs és koordinációs pontok