Tisztelt Látogató! A www.nfszk.hu oldal jelenleg fejlesztés alatt van. A teljeskörű tájékoztatás érdekében kérem, látogasson el korábbi honlapunkra, a www.fszk.hu oldalra is.

Szervezet

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feladata a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Céljait – mint nagy szakmai tudásbázissal rendelkező módszertani fejlesztéseket generáló, szakmai műhelyeket működtető és felnőttképző intézmény, továbbá mint pályáztató szervezet valósítja meg.

Az NFSZK Nonprofit Kft., úgy alakította ki szervezeti rendjét, hogy azok lefedjék a fogyatékos emberek érdekében történő fejlesztések területeit és megfeleljenek a hazai és nemzetközi jogszabályokban megfogalmazott elvárásoknak. A Szervezet által koordinált és lebonyolított szakmai fejlesztések pénzügyi kereteit az Új Széchenyi Terv, az Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve más jogszabályokban nevesített a hazai költségvetésben a feladatokra szánt források biztosítják. A szakmai munkát a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény, valamint az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020 alapján szervezzük. Több kiemelt szakmai programot valósítunk meg a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra történő belépés ösztönzése, a minőségi oktatás és általános hozzáférés biztosítása, valamint a társadalmi befogadás és részvétel erősítése érdekében. Hisszük, hogy ezek a szakmai fejlesztések megkönnyítik a fogyatékos emberek életét az óvodákban, iskolákban, munkahelyeken, sportlétesítményekben, a mindennapi élet egyéb területein.