Bemutatkozunk

Munkavállalóink 7-8%-a megváltozott munkaképességű, akik a tanulmányaik alatt megszerzett tudásukkal, szakképesítésükkel járulnak hozzá a közösen elért sikerekhez. Révész Szabolcs kollégánk lelkesen vesz részt a napi teendők ellátásában, és számára különösen fontos, hogy a SZIN Nonprofit Kft. minél nagyobb körben ismert legyen. Ennek érdekében az alábbi rövid bemutatkozással indít útjára egy havonta jelentkező sorozatot, amelyben Társaságunk szervezeti egységeit, programirodáit mutatja be.

Révész Szabolcs

Társaságunkat bemutatja: Révész Szabolcs


Révész Szabolcs vagyok, a SZIN Nonprofit Kft. kézbesítője. Feladatom a kézbesítésen kívül a postázás, és például a viráglocsolás, de ezen kívül más apróbb feladataim is vannak, amely az épülethez kapcsolódik. Ennek a szervezetnek munkatársaként ezeket a feladatokat végzem el három éve nap mint nap! A SZIN Nonprofit Kft. feladata saját szemszögemből nem csak egy, az esélyegyenlőségért mindent megtevő szervezet, ennek példája az, hogy jeles alkalmakkor felhívja a társadalom figyelmét a fogyatékos emberekre nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is. Valamint fontos az is, hogy külföldi szervezetekkel is együttműködik.

Ezek hatását autistaként kicsit már érzem! Az, hogy a SZIN Nonprofit Kft. mindent megtesz az esélyegyenlőségért, egy igen sokrétű dolog: a szakemberek képzése legalább ugyanolyan fontos feladat, mint az együttműködés, vagy az érzékenyítés. Alapítványok is nyernek pénzt. Azaz saját szemszögemből a „semmit rólunk nélkülünk” elv tökéletes megtestesítője a SZIN Nonprofit Kft.! Azonban konkrét munkámon kívül más is köt a SZIN Nonprofit Kft.-hez: például a SZIN Nonprofit Kft. évről évre indít csapatokat a SPAR FLORA stafétán, ennek a négyesnek én magam is tagja vagyok. De ezen kívül is szoros a kapcsolat a céggel, valamint a munkatársakkal. Ezeknek a dolgoknak köszönhetően rendkívül gyorsan és jól sikerült a beilleszkedés. Munkámat nagyban segíti ez, valamint belső mentorom, akivel szoros a kapcsolat. A SZIN Nonprofit Kft. egy rendkívül jól működő csapat, és ennek a csapatnak remélem, még jó sokáig a tagja maradok!

Felnőttképzési Iroda

A Felnőttképzési Csoport (FECS) 2009 óta működik különböző nevek alatt, szakembereteket képez ki és érzékenyítő tréningeket tart. Ezen kívül módszertanokat dolgoz ki. A Programirodában hárman dolgoznak. Az iroda munkatársai az itt folytatott munkájuknak köszönhetően szervezési, felnőttképzési és szakmai fejlesztési gyakorlatot szerezhetnek. Megtapasztalják a csapatmunkát, az egymásra figyelést, és az ügyfélszolgálati tevékenységek előnyeit és hátrányait. A munkatársak elkötelezettek a legújabb képzési módszerek irányába. Folyamatosan együttműködnek a többi szervezeti egységgel. Munkájuk során az egyenlő esélyű hozzáférés elvét folyamatosan alkalmazzák. Számos szakmai területen dolgozó ember számára bonyolítanak le képzéseket. A programiroda a SZIN Nonprofit Kft. összes programirodájával kapcsolatban áll, és a nagyobb feladatokat pedig átvállalja tőlük. A FECS-nek, mint hazai, például képzési intézményekkel, de nemzetközi kapcsolatai vannak. a Jövőben továbbra is szeretne az iroda a szakemberképzés fontos részeként működni és innovatív programokat indítani.

Montázs Projekt

A projekt 2017 áprilisában indult Európai Uniós forrásból, fő célkitűzése a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés fejlesztése. A projektnek több munkacsoportja van, létszámában az egyik legnagyobb projekt, így a „semmit rólunk nélkülünk” elvet számos területen tudják érvényesíteni, például a közügyek intézésénél. A fejlesztések eredményei már középtávon is érezhetőek lesznek. A projektnek számos feladata van, és a projekten belül több képzés is lesz. Több programirodával tart kapcsolatot a MONTÁZS projekt, ilyen például a Magyar Jelnyelvi Programiroda, az Autizmus Koordinációs Iroda és a Hazai és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája. Ez a projekt 2021-ig tart.

Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Iroda

Fejlesztési Iroda

Információs és koordinációs pontok