Tisztelt Látogató! A www.nfszk.hu oldal jelenleg fejlesztés alatt van. A teljeskörű tájékoztatás érdekében kérem, látogasson el korábbi honlapunkra, a www.fszk.hu oldalra is.

Álláshirdetés fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör betöltésére

A Nemzeti fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai  Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK Nonprofit Kft.) pályázatot hirdet az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projektben az alábbi munkakör betöltésére:

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

Fogyatékosságügyi tanácsadó

A fogyatékosságügyi tanácsadó fő feladata, hogy komplex rendszerben pótolja a fogyatékos emberekre vonatkozó, hiányzó célcsoport-specifikus ismereteket és ezzel egyszerre nyújtson segítséget mind az érintettek, mind a velük kapcsolatba kerülő közfeladatot ellátó szakemberek számára.

A fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység, mint speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkakör betöltésének várható kezdő időpontja:

2020 november 1-től folyamatosan

A munkaszerződés típusa:

Határozott idejű munkaszerződés, 3 hónapos próbaidővel.

A munkavégzés helye:

A projekt megvalósításában együttműködő Család- és Gyermekjóléti Központ telephelye.

Jelen esetben:

 1. Balatonfűzfői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1.
 2. Óbuda Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
  1035 Budapest , Váradi utca 9-11.
 3. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
  1074 Budapest, Dohány utca 22-24.
 4. Szociális Gondozó Központ
  2030 Érd, Rómer Flóris tér
 5. Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
  9700 Szombathely, Szőllősi sétány 36.
 6.  

A fogyatékosságügyi tanácsadó főbb feladatai:

 • Biztosítja a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatást az érdeklődők számára (személyesen, telefonon, elektronikus úton).
 • Klubot működtet a súlyosan halmozottan sérült gyermekkel vagy felnőttel együtt élő családok számára.
 • Együttműködik a család- és gyermekjóléti központban dolgozó többi szakemberrel, így az esetmenedzserekkel is (komplex rendszerben pótolja a hiányzó célcsoport-specifikus ismereteket).
 • Kapcsolatot tart a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, számukra tovább adja az aktuális fogyatékosságügyi ismereteket.
 • Részt vesz a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Közhasznú Központ Nonprofit Kft képzésein.
 • Megismerteti a helyi szervezetekkel, intézményekkel, szakemberekkel a tanácsadói szolgáltatást, hálózatot (ezt a tevékenységet tervezett kampány segítségével végzi).
 • Aktívan részt vesz a projekt rendezvényein, kommunikációs aktivitásaiban.
 • Kapcsolatot épít a helyi érdekvédelmi szervezetekkel a munkakör ellátásához nélkülözhetetlen munkamegosztás, együttműködés, team munka biztosítása érdekében.
 • Felderíti a helyi szintű célcsoport specifikus ellátásokat, programokat, szolgáltatókat, szakembereket, létrejövő akadálymentes közszolgáltatásokat, majd ezeket a projektben kialakításra kerülő információs rendszerbe feltölti.
 • A projektben kialakított információs rendszert folyamatosan karbantartja, aktualizálja, frissíti.
 • A központi informatikai felületen rögzíti a tanácsadói szolgáltatással kapcsolatos ügyfélforgalmi adatokat, a megadott sablon alapján, havi rendszerességgel, szakmai beszámolót készít.
 • A munkaköréhez és tevékenységéhez kapcsolódóan rendszeresített dokumentációt vezeti.

Elvárt kompetenciák:

 • célcsoport specifikus érzékenység;
 • „a semmit rólunk nélkülünk” elv képviselete;
 • kiváló kommunikációs képesség;
 • rugalmasság és mobilitás;
 • együttműködések generálása, segítése;
 • teljesítmény- és feladatorientáció;
 • kezdeményezőképesség;
 • áttekintőképesség, rendszerszemlélet, szakmai koncepciók használata;
 • hatékony konfliktuskezelési képesség;
 • az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek.


Pályázati feltételek

 • felsőfokú humán és/vagy egészségügyi végzettség;
 • felhasználói szintű számítógép-kezelői gyakorlat.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakirányú szociális végzettség;
 • gyógypedagógus végzettség;
 • szociális területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • fogyatékosságügyi ellátás területén szerzett szakmai tapasztalat.

Amit kínálunk:

 • munkakör ellátásával kapcsolatos utazások költségeinek megtérítése;
 • folyamatos szakmai fejlődési lehetőség;
 • változatos, kihívásokkal teli munkakör;
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés.

Az alkalmazás feltétele a büntetlen előélet igazolása (erkölcsi bizonyítvány), amelyet a munkába álláskor kell az egyéb dokumentumokkal együttesen benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatosan

A pályázatok benyújtásának módja:

EUROPASS önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok és motivációs levél elküldésével a  címre.

A projekt céljairól bővebben itt talál információt: http://nfszk.hu/kiadvany/montazs-projekt-efop-1-9-2-megvalosithatosagi-tanulmany/

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

További információk a MONTÁZS projekt - EFOP 1.9.2 projektről