Tisztelt Látogató! A www.nfszk.hu oldal jelenleg fejlesztés alatt van. A teljeskörű tájékoztatás érdekében kérem, látogasson el korábbi honlapunkra, a www.fszk.hu oldalra is.

AUTÓPLUSZ2020 Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Pályázati Felhívás

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

„Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére”

(AUTÓPLUSZ2020) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2020.11.04.

A pályázat hivatkozási száma

AUTÓPLUSZ2020

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

A pályázat célcsoportja

A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.

A támogatás mértéke

Pályázható támogatás:

Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a, de maximum 4.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

 • 1.000.000 Ft
 • 1.500.000 Ft
 • 2.000.000 Ft
 • 2.500.000 Ft
 • 3.000.000 Ft
 • 3.500.000 Ft
 • 4.000.000 Ft

A személygépkocsi vásárlásához önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a Pályázónak egyedi úton kell biztosítania (készpénz, hitel stb.).

Vételár alatt kizárólag a gépjármű bruttó árát értjük.

E pályázati program keretében segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, vezetést könnyítő átalakítás nem támogatható!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 241.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFSZK között létrejött támogatói okirat biztosít.

Forrás megnevezése: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/20/06 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:

„A” kategória

Ebben a kategóriában kizárólag azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik önállóan – szállítást vállaló nélkül – vezetik a gépjárművet.

„B” kategória

Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik szállítást vállaló személlyel veszik igénybe a gépjárműtámogatást.

Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

A pályázat nyilvános, egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat.

A gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

A pályázati elbírálás főbb szempontjai:

 • A pályázó életkora, kerekesszék típusa és az egy háztartásban élő további jogosultak (súlyosan mozgáskorlátozott személyek) száma illetve a közös háztartásban élőgyermekek száma
 • Pályázó 16 éven aluli gyermekét egyedül nevelő
 • A gépjármű felhasználási célja szerinti (milyen célból, milyen távolságra)
 • A pályázó aktivitása szerinti (sportolás, önkéntes munka, keresőtevékenység, tanulói státusz)
 • A pályázó lakóhelyének közlekedési jellemzői alapján
 • A megpályázott gépjárművel kapcsolatos adatok alapján

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2021. február 01-től 2021. december 31-ig tart.

Javasoljuk, hogy a pályázó a fenti időszak figyelembevételével úgy nyújtson be pályázatot, hogy a kiválasztott gépjármű kifizetése legkésőbb 2021. december 01-ig, az átírása pedig 2021. december 31-ig történjen meg. 2022-ben már nem áll módunkban támogatási összeget kifizetni.

Javasoljuk a pályázat benyújtásakor a kereskedővel egyeztetni, hogy a kiválasztott gépjármű modell megérkezik-e a megjelölt dátumig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen pályázatot kizárólag az NFSZK pályázatkezelő, internetes felületén, a HAPI Pályázatkezelő rendszeren keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először magányszemélyként regisztrálni kell a HAPI Pályázatkezelő rendszerének felületén! A regisztráció a pályázat benyújtása után, akkor válik érvényessé, ha a pályázathoz csatolt iratok adatai megegyeznek a HAPI rendszerben rögzített adatokkal!

FONTOS! A regisztráció során a „Magánszemélyként regisztrálok” jelölőnégyzetet be kell pipálni!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található magánszemély részére szóló Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő rendszerén keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer magánszemély részére szóló, a Felhasználói Kézikönyvében, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2021. január 15.

További információk

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Hazai Támogatások Programirodája.

E-mail: autoplusz2020@nfszk.hu

Telefon: +36 20 4466-078, +36 1 450 3244

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni.

Hivatalos válasznak – melyekre hivatkozni lehet - csak az írásban adott válaszok minősülnek. Javasoljuk, hogy a pályázási időszak során folyamatosan kísérjék figyelemmel a Gyakran Ismételt Kérdéseket a www.nfszk.hu oldalon.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

                                                                                                           Dr. Tóth Tibor

                                                                                                              ügyvezető

 

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) - AUTÓPLUSZ2020

 1. Ha a pályázó gondokolt (gondnokság alá helyezett személy), akkor pályázhat-e az kiírásra?

A gondnokolt lesz a pályázó és gondnok, a törvényes képviselő fog aláírni a pályázati folyamat során.

 1. A pályázaton való részvételhez szükséges-e a foglalkoztatási jogviszony, a munkahely?

Nem szükséges munkaviszonnyal rendelkeznie a pályázónak. A munkaviszony megléte előnypontszámot jelent, ezért szerepel a pályázati kiírásban.

 1. A foglalkoztatásokon, gyógytornán, orvosi vizsgálatokon való rendszeresen részvételt igazolni kell hivatalos dokumentummal?

Igen. A Pályázó rendszeres (legalább heti 1-szeri) orvosi kezelésről, rehabilitációs ellátásról, fejlesztésre járásról szóló hivatalos igazolással (háziorvos, fejlesztő szakember, szakorvos által kiadott).

 1. Milyen típusú autót vehetünk, van-e erre korlátozás?

A pályázat keretében új vagy használt autó is lehet vásárolni. A használt autó az adás-vételi szerződés aláírásakor nem lehet több mint 6 éves.

 1. Az vásárlások lebonyolítására van-e kijelölt autókereskedés?

Nincs meghatározva, hogy kell a gépjárművet megvásárolni.

 1. Milyen felületen lehet beadni pályázatot?

A pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszer felületén lehet „beadni”. A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először magányszemélyként kell regisztrálni a HAPI felületén! A regisztráció a pályázat benyújtása után, akkor válik érvényessé, ha a pályázathoz csatolt iratok adatai megegyeznek a HAPI rendszerben rögzített adatokkal!

 1. Lehet-e pályázatot benyújtani, ha valaki már pályázott gépjárműszerzési támogatásra a LEHETŐSÉGAUTÓ pályázati kiírás keretében?

Ha valaki a LEHETŐSÉGAUTÓ pályázati konstrukción már nyert az elmúlt 5 éven belül meg is vásárolta a gépjárművet, akkor nem adhat be pályázatot az AUTÓPLUSZ2020 pályázatra. Azonban, ha végül elállt a támogatástól, akkor nyújthat be pályázatot.

Ha valaki a LEHETŐSÉGAUTÓ pályázaton gépjármű átalakítási támogatásban részesült, akkor adhat benyújthatja a pályázatot az AUTÓPLUSZ2020-ra.

Ha valakinek most van folyamatban a LEHETŐSÉGAUTÓ pályázaton az elbírálás, vagy már elbírálták pályázatát és nyertek támogatási összeget, de még azt nem használták fel és nem is fogják felhasználni, akkor pályázhatnak az AUTÓPLUSZ2020 pályázatra. De fontos tudni kell, hogy jelen pályázat döntése legkorábban 2021. február közepére várható.

 1. Lehet-e pályázatot benyújtani, ha valaki rendszeresen speciális „gyógybabakocsit” használ?

Igen ebben az esetben is lehet pályázatot benyújtani.

 1. Az személy, aki kísérő által irányított kerekesszéket használ és a tavalyi évben is pályázott, pályázhat-e az idén az AUTÓPLUSZ2020-ra?

Ha az előző évben kiírt AUTÓPLUSZ pályázatra adott be pályázatot, de támogatási összeget nem nyert, akkor adhat be pályázatot az AUTÓPLUSZ2020-ra is.

Ha az elmúlt három évben (2017.; 2018.; 2019.) adott be pályázatot és nyert is támogatási összeget, akkor az AUTÓPLUSZ2020 pályázati kiírásra nem adhat be pályázatot.

 1. Mi a teendő, ha regisztrációkor nem tettem a „Magánszemélyként pályázok” jelölőnégyzet be a pipát? Vagyis nem magánszemélyként regisztráltam.

Próbálja meg újra, úgy, hogy elhelyezi a pipát és magánszemélyként regisztrál. Ha erre a rendszer hibaüzenetet küld vissza, akkor a pályázati felhívásban megadott e-mail címre a kollégánknak, a pontos adatok (név, e-mail cím) megadásával jelezze ezt. Amint a korábbi téves regisztrációt a rendszergazda törölte értesítést küldünk erről.

  Kapcsolódó fájlok

 • AUTÓPLUSZ2020 FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

 • Magánszemélyek részére HAPI Kézikönyv