Tisztelt Látogató! A www.nfszk.hu oldal jelenleg fejlesztés alatt van. A teljeskörű tájékoztatás érdekében kérem, látogasson el korábbi honlapunkra, a www.fszk.hu oldalra is.

Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2021

NYERTES LISTA

hirdetés dátuma: 2021.03.22.

 „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” (CH2021) című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 950 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

2021. január 8-ai beadási határidővel 52 pályázat érkezett Társaságunkhoz, 97 intézmény támogatására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Egyedi pályázati azonosító

Pályázó megnevezése

Elnyert támogatás összege

 

CH2021-363

Szeretet Alapítvány az értelmi fogyatékosok keresztény otthonának megteremtéséért

4 904 398 Ft

 

CH2021-366

Búzavirág Alapítvány

917 725 Ft

CH2021-367

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

458 863 Ft

CH2021-368

TOVÁBB ÉLNI EGYESÜLET

3 626 494 Ft

CH2021-372

Fehér Bot Alapítvány

587 147 Ft

CH2021-375

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

8 772 662 Ft

CH2021-377

Hornyák Alapítvány

3 093 621 Ft

CH2021-393

Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért

1 564 080 Ft

CH2021-406

ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET

157 888 Ft

CH2021-409

Sérülten az Önálló Életért (Értelmi Fogyatékosokért) Alapítvány

1 583 816 Ft

CH2021-426

HÍD A JÖVŐBE Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány

671 025 Ft

CH2021-428

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

1 282 842 Ft

CH2021-430

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

1 174 293 Ft

CH2021-432

Miskolci Autista Alapítvány

64 142 Ft

CH2021-433

Segély Helyett Esély Alapítvány

587 147 Ft

CH2021-437

Kerekesszabadság Alapítvány

557 543 Ft

CH2021-439

Kézenfogva – Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

251 634 Ft

CH2021-441

Humán-Rehab Közhasznú Egyesület

513 137 Ft

CH2021-442

Egyenlő esélyekért! Alapítvány

7 958 551 Ft

CH2021-444

Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület

493 401 Ft

CH2021-446

Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány

661 157 Ft

CH2021-448

Garai Ház Alapítvány

715 431 Ft

CH2021-450

Segítséggel Élők Alapítványa

3 843 590 Ft

CH2021-453

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

266 436 Ft

CH2021-462

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

2 792 648 Ft

CH2021-468

Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány

7 238 187 Ft

CH2021-469

Napfényes Támogató Szociális Egyesület

661 157 Ft

CH2021-470

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

3 429 134 Ft

CH2021-473

ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért

409 522 Ft

CH2021-479

Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány

1 248 303 Ft

CH2021-481

PATRÓNUS EGYESÜLET

819 045 Ft

CH2021-485

"Helyet!" Alapítvány

1 588 750 Ft

CH2021-486

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület

745 035 Ft

CH2021-497

Otthon XVI. Alapítvány

1 198 963 Ft

CH2021-498

Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány

1 672 628 Ft

CH2021-509

Esthajnal Alapítvány

1 677 562 Ft

CH2021-512

Civitan Club Budapest-Help Egyesület

735 167 Ft

CH2021-513

Gondoskodás Alapítvány

1 470 334 Ft

CH2021-526

Fény Felé Alapítvány

2 018 008 Ft

CH2021-550

Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület

754 903 Ft

CH2021-551

ĖFOÉSZ-Komárom-Esztergom Megyei Értelmi Sérültek és Segítőik Egyesülete

671 024 Ft

CH2021-563

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

3 424 200 Ft

CH2021-565

Küldetés Egyesület

675 959 Ft

CH2021-567

Kaláka Felkészítő Otthon Alapítvány

641 420 Ft

CH2021-569

Itthon-Otthon a fogyatékossággal élő emberekért Alapítvány

1 297 643 Ft

CH2021-585

Bárka Alapítvány

1 948 932 Ft

CH2021-587

Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete

1 761 440 Ft

CH2021-595

Summa Vitae Alapítvány

1 272 973 Ft

CH2021-596

Szimbiózis Alapítvány

5 580 360 Ft

CH2021-599

Fogd a kezem Alapítvány

1 746 637 Ft

CH2021-600

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete

2 763 043 Ft

 

Összesen:

94 950 000 Ft

 

 

Pályázati Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet - amelynek lebonyolítását a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. végzi -

„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” (CH2021) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2020.11.18.

A pályázat kiírója a lebonyolítással kapcsolatos feladatok ellátására a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Lebonyolító) bízta meg. A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

CH2021

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Továbbiakban: EMMI)

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében

 • a bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybe vevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
 • a nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
 • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

Közvetlen célcsoport: fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban, vagy támogatott lakhatásban részesülő fogyatékos személyek.

A támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentumban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott fogyatékos személyek létszámától, továbbá a halmozott fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 950 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)

ÉS a nyújtott szociális szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit az NFSZK a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a CH2021 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A HAPI rendszerben a Szolgáltatási Táblában kell a pályázó szervezet által fenntartott – szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – szociális szakosított ellátásokat külön-külön bemutatnia.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2021. március 1-től 2022. február 28-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk postai úton!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

FONTOS! A HAPI rendszerben a részletes költségterv űrlap csak tájékoztató jelleggel van fent. Kitölteni nem kell, csak üressen hagyni és a mentés gombra menni!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat
A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NFSZK-hoz (Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft., 1138 Budapest, Váci út 191.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2021. január 8.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: ch2021@nfszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

A pályázati űrlapon szerepel költségterv, de ebben a pályázatban nem kell költségtervet készíteni. Mi a teendő?

A költségterv a program felület része, ezért nem lehet kitörölni. Az AUT2021 és a CH2021 pályázatok kapcsán a költségtervet üresen kell hagyni és megnyomni a mentés gombot.

A program nem engedi beadni a pályázatot, mert a költségterv nincsen kitöltve. Mi a teendő?

A költségtervet üresen kell hagyni és megnyomni a mentés gombot. Így már tovább lehet lépni.

 A pályázati útmutatóban az szerepel, hogy minden évre új Regisztrációs nyilatkozatot kell készíteni. Ha a szervezetünknek van regisztrációs nyilatkozata 2020-ra, de a pályázatomat januárban véglegesítem, akkor kell új Regisztrációs nyilatkozat?

Igen, kell. Amennyiben a pályázatot 2021-ben véglegesíti a Pályázó, abban az estben új, 2021-re szóló Regisztrációs nyilatkozat szükséges.

Ha a Pályázó szervezetnek 2020-ra szólóan van érvényes Regisztrációs nyilatkozata és a pályázatát még 2020-ban véglegesíti, abban az esetben nem kell új, a 2021-re szóló Regisztrációs nyilatkozat.

A beküldött dokumentumok hitelesítése történhet elektronikus aláírással az e-szigno programmal?

Igen, az így hitelesített dokumentumokat is elfogadjuk a pályázat beadásánál.

  Kapcsolódó fájlok

 • CH2021 Pályázati Felhívás és Útmutató