Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2021

Pályázati Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

„Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2021”
(FOF2021) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2021. május 4.

A pályázat hivatkozási száma

FOF2021

A pályázat kiírója

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

 Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

 • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projekteket.
 • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projekteket.
 • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projekteket.

A pályázók köre

 • A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. számú melléklete, XX. EMMI fejezet 20/19/16 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatásafejezeti kezelésű előirányzat  számú, Fogyatékossággal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása megnevezésű részfeladatában nem támogatott, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek,
 • és az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:
  • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
  • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559)
  • Nonprofit Kft. (GFO 572)
  • Közalapítvány (GFO 561, 562)
  • Sportegyesület (GFO 521)
  • Szövetség (GFO 517)
  • Sportszövetség (GFO 515,516)
  • Szociális szövetkezet (GFO 121)

A fenti kritériumok kiegészítéseként:

A pályázó szervezet alapító / létesítő dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport

Támogatható programok, támogatás mértéke

Választható kategóriák:

FOF2021-A KATEGÓRIA: Fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatások támogatása (személyes életvezetést, önálló életvitelt, infokommunikációs és egyéb szolgáltatások)

A választott kategória célcsoportja az érintett fogyatékos személyek csoportja. A kategória elsődleges célja olyan új vagy már működő hiánypótló szolgáltatások támogatása, amely megkönnyíti a fogyatékos személyek és hozzátartozóik mindennapjait az élet különböző területein.

FONTOS! Központi költségvetésből vagy pályázati úton finanszírozott szolgáltatásra kiegészítő támogatást nem lehet igénybe venni!

FOF2021-B KATEGÓRIA: Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére

A választott kategória célcsoportja a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek, szülők, nevelők. A kategória célja olyan műhelyek, előadások, kiadványok, tréningek, stb. támogatása, amelyek nagyban hozzájárulnak a fogyatékosságügy területén dolgozó szakemberek tudásának bővítéséhez.

FOF2021-C KATEGÓRIA: Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok

A választott kategória célcsoportja a fogyatékos személy, családjaik és hozzátartozóik. A kategória célja olyan programok támogatása, amelyek a célcsoport számára nyújtanak kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget.

Csak egy kategóriára lehet pályázni!

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Kiemelt területek a kategóriákon belül

Előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok:

 • covid okozta nehézségek
 • fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus (bántalmazás) téma
 • pszichoszociális fogyatékosság
 • súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport
 • fogyatékos nők
 • fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők
 • koragyermekkori intervenció
 • beszédfogyatékosság
 • ágazatközi együttműködések

Kiemelt feladatok a kategóriákon belül:

Kiemelt feladat a helyi szintű együttműködések kialakítása, illetve bemutatása. Az együttműködés célja közös érdekeket szolgáló programok előkészítésében, megvalósításában való részvétel, esetlegesen hosszú távú együttműködés megalapozása, elsősorban a pályázó szervezet székhelyének megyéjében, régiójában.

Az együttműködési megállapodások a projektre vonatkozó konkrét feladatokat tartalmazzanak! Jelen esetben nem tekinthető együttműködésnek pl. ebéd szolgáltatás igénybe vétele, szállásfoglalás stb. Amennyiben általánosan együttműködnek a szervezetek, de a projektben a partnerszervezet nem vállal konkrét feladatot, nem sorolható a projektbe bevont partnerszervezetek közé.

Az együttműködő partnerekre vonatkozóan nincs kikötés. Lehetnek civil szervezetek, intézmények stb.

Az indikátorok – a program előrehaladását jelző mutatók – különböző típusát a megpályázott összeg függvényében kell meghatározni, amelyek objektíven mérhetők, dokumentációval alátámaszthatók! Az alábbi táblázat tartalmazza az összegek szerinti indikátorok típusainak minimum darabszámát:

Igényelt összeg

Indikátorok típusainak száma minimum

1 000 000 Ft-ig

3 db

1 000 001 ­- 2 000 000 Ft

4 db

2 000 001 - 3 000 000 Ft

5 db

3 000 001 - 4 000 000 Ft

6 db

 

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 171 400 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NSZI között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Forrás megnevezése: 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, 6. számú, Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő feladatok támogatása megnevezésű részfeladata.

A rendelkezésre álló keretösszeg kategóriánként:

 1. kategória: 57 000 000 Ft
 2. kategória: 57 000 000 Ft
 3. kategória: 57 400 000 Ft

 Az NSZI fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázati anyag, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.

Önrész vállalása nem feltétel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 300 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 4 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani

A pályázati program megvalósítási időszaka

 1. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a - a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1138 Budapest, Váci út 191.)  a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A regisztrációs nyilatkozat jobb felső sarkában található egy azonosító szám (pl. 250/1/2021REGNY-1). Adatmódosítás esetén az utolsó számjegy eggyel nő, ez mutatja a végrehajtott adatmódosítások számát. Adatmódosítást a regisztrációs nyilatkozat módosításával lehet kezdeményezni, amely az újbóli postázással és befogadással válik érvényessé!

Kizárólag érvényes regisztrációs nyilatkozattal lehet pályázatot véglegesíteni!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2021. június 15.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail: fof2021(kukac)nszi(pont)hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • FOF2021 Pályázati Felhívás és Útmutató

Információs és koordinációs pontok