Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása 2020

NYERTES LISTA MÓDOSÍTOTT

2020.02.18.

A pályázó szervezetek listáját és a kompenzáció összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

Pályázati kódszám

PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE

A kompenzáció összege pályázatonként

KOMP2020-521

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

2 619 774 Ft

KOMP2020-522

Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért

2 475 581 Ft

KOMP2020-523

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

6 206 200 Ft

KOMP2020-538

Szimbiózis a Harmonikus Együtt- Létért Alapítvány

5 663 125 Ft

KOMP2020-570

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

2 735 977 Ft

KOMP2020-572

Tovább Élni Egyesület

335 092 Ft

KOMP2020-609

Abádszalóki Református Egyházközség

1 988 237 Ft

KOMP2020-614

Fogd a kezem Alapítvány

2 850 093 Ft

KOMP2020-642

"HÍD A JÖVŐBE" Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány

2 016 626 Ft

KOMP2020-679

Forrás Lelki Segítők Egyesülete

4 554 345 Ft

KOMP2020-706

KELE 2015 Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

690 722 Ft

KOMP2020-709

Strázsa-Kégli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1 572 950 Ft

KOMP2020-715

Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért

4 212 162 Ft

KOMP2020-720

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

5 823 471 Ft

KOMP2020-727

ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért

2 313 592 Ft

KOMP2020-732

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

12 993 353 Ft

KOMP2020-745

Héra Egyesület

2 196 922 Ft

KOMP2020-767

ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET

2 055 560 Ft

KOMP2020-782

Kamilliánus Kolostor

4 781 596 Ft

KOMP2020-783

PATRÓNUS EGYESÜLET

1 037 677 Ft

KOMP2020-794

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

9 557 155 Ft

KOMP2020-814

Kádas György Alapítvány

352 800 Ft

KOMP2020-815

Itthon-Otthon a fogyatékossággal élő emberekért Alapítvány

1 299 359 Ft

KOMP2020-816

Tiszáninneni Református Egyházkerület

1 538 699 Ft

KOMP2020-824

Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete

2 319 719 Ft

KOMP2020-829

BERÉPO Nonprofit Kft.

760 954 Ft

KOMP2020-847

Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány

2 169 153 Ft

 

Összesen:

87 120 894 Ft

NYERTES LISTA

hirdetés dátuma: 2021.02.10.

 Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása 2020” című pályázati program felhívására beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A támogatás az egyes fizetési kategóriákban a 2020. évre megállapított minimálbér és garantált bérminimum teljes körű kompenzációjához szükséges forrás összes dolgozóra vetített összege alapján, szolgáltatásonként került megállapításra, amelyből levonásra került a Magyar Államkincstár által 2020. évre biztosított bérkompenzáció összege (az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint meghatározott összeg alapján). A számítás alapján így nem minden szervezet került támogatásra.

A pályázó szervezetek listáját és a kompenzáció összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

Pályázati kódszám

PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE

A kompenzáció összege pályázatonként

KOMP2020-521

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

2 619 774 Ft

KOMP2020-522

Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért

2 475 581 Ft

KOMP2020-523

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

6 206 200 Ft

KOMP2020-538

Szimbiózis a Harmonikus Együtt- Létért Alapítvány

5 663 125 Ft

KOMP2020-570

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

1 954 843 Ft

KOMP2020-572

Tovább Élni Egyesület

335 092 Ft

KOMP2020-609

Abádszalóki Református Egyházközség

1 988 237 Ft

KOMP2020-614

Fogd a kezem Alapítvány

2 850 093 Ft

KOMP2020-642

"HÍD A JÖVŐBE" Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány

2 016 626 Ft

KOMP2020-679

Forrás Lelki Segítők Egyesülete

4 554 345 Ft

KOMP2020-706

KELE 2015 Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

690 722 Ft

KOMP2020-709

Strázsa-Kégli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1 572 950 Ft

KOMP2020-715

Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért

4 212 162 Ft

KOMP2020-720

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

5 823 471 Ft

KOMP2020-727

ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért

2 313 592 Ft

KOMP2020-732

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

12 993 353 Ft

KOMP2020-745

Héra Egyesület

2 196 922 Ft

KOMP2020-767

ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET

2 055 560 Ft

KOMP2020-782

Kamilliánus Kolostor

4 781 596 Ft

KOMP2020-783

PATRÓNUS EGYESÜLET

1 037 677 Ft

KOMP2020-794

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

9 557 155 Ft

KOMP2020-814

Kádas György Alapítvány

352 800 Ft

KOMP2020-815

Itthon-Otthon a fogyatékossággal élő emberekért Alapítvány

1 299 359 Ft

KOMP2020-816

Tiszáninneni Református Egyházkerület

1 538 699 Ft

KOMP2020-824

Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete

2 319 719 Ft

KOMP2020-829

BERÉPO Nonprofit Kft.

760 954 Ft

KOMP2020-847

Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány

2 169 153 Ft

 

Összesen:

86 339 760 Ft

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

 

„Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi  és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása 2020”

(KOMP2020) címmel

Meghirdetés dátuma: 2020. december 28.

 

A pályázat hivatkozási száma

KOMP2020

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (Továbbiakban: NFSZK)

A pályázat célja

Közvetlen célcsoport: kis létszámú, fogyatékos személyek számára személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, valamint ellátási szerződés keretében család- és gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó egyházi és nem állami szervezetek.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) 41. § (1) bekezdése szerinti nem állami szociális fenntartó, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára, vagy család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet, és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a nyújtott család- és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó bejegyzéssel rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban vagy

a szakosított ellátások közül az alábbi típusok valamelyikére bejegyzéssel rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona
 • fogyatékos személyek rehabilitációs otthona
 • fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
 • támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások esetében a bejegyzett férőhelyszám legfeljebb 30 fő lehet, továbbá a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói létszám eléri legalább a férőhelyszám 50%-át.

Nem nyújtható kiegészítő támogatás azon szervezet részére, amely ugyanilyen jogcímen az Emberi Erőforrások Minisztériumától támogatásban részesült.

A pályázat nyilvános.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a KOMP2020 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

Az online felületen a Szolgáltatási Táblában kell a pályázó szervezet által működtetett - szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező - szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat külön-külön bemutatnia.

FONTOS! A „Foglalkoztatottakról kimutatás” Excel táblát azonban külön-külön szolgáltatásonként kell létrehozni. Így, ha több szolgáltatással pályázik a fenntartó, akkor több Excel táblát kell létrehoznia. A táblát a szolgáltatás nevéről nevezzék el!

A támogatás felhasználási időszaka

 1. január 1-jétől 2021. január 31-ig tart.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik.

Jelen támogatási konstrukcióban nem tevékenységekre kell pályázni. A támogatás normatív jellegű.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 119 952 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft között létrejövő X/3537-1/2020/SZOCSZOLG iktatószámú Támogatói okirat biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázat által támogatott költségtételek

Előzetesen tájékoztatjuk a pályázókat arról, hogy a nyújtott támogatás tervezésére és felhasználására az alábbi jogcímeken lehet majd kiadásokat tervezni:

 • bér és egyéb személyi jellegű kiadások (bér és járulékai, számfejtett megbízási díj és járulékai, egyéb személy jellegű költségek)
 • dologi kiadások (kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, anyagköltségek, szolgáltatások vásárlása, beleértve a rezsi költséget is)

További felhasználási feltételek a Pályázati Felhívás és Útmutatóban találhatók.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

HAPI - Pályázatkezelő rendszer

Jelen pályázatot az NFSZK pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Ezután lehet csak véglegesíteni a pályázatot!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NFSZK-hoz (Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft., 1138 Budapest, Váci út 191.)  a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A regisztrációs nyilatkozat jobb felső sarkában található egy azonosító szám (1220/1/2020REGNY-1). Adatmódosítás esetén az utolsó számjegy eggyel nő, ez mutatja a végrehajtott adatmódosítások számát. Adatmódosítást a regisztrációs nyilatkozat módosításával lehet kezdeményezni, amely az újbóli postázással és befogadással válik érvényessé!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NFSZK címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

 • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: folyamatosan, utolsó határidő 2021. január 30.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NFSZK-hoz (Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft., 1138 Budapest, Váci út 191.)  a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

További információk a Pályázati Felhívás és Útmutatóban, illetve a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében találhatók.

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: komp2020@nfszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • KOMP2020 Pályázati Felhívás és Útmutató

Információs és koordinációs pontok