Szakmai protokoll az autizmus spektrum zavar felismeréséhez és pszichiátriai ellátásához felnőttkorban

A MONTÁZS projekt keretében olyan módszertani segédlet készült, amely a felnőttek diagnosztikája terén tevékenykedő szakemberek számára egységes, a szakmai kompetenciákat és korszerű eljárásrendeket leíró dokumentumként használható.

A protokoll összeállítása céljából munkacsoport szerveződött, mely munkacsoport feladata volt a nemzetközi ajánlások, evidenciák összegyűjtése, ez alapján egy nemzetközi protokoll magyar adaptációjának, útmutatójának elkészítése és támogató szakirodalom biztosítása.

Az autizmus spektrum zavarral élők támogatása, szükségleteik kielégítése, a környezetükben élők képzettségén, toleranciáján, törődésén túl, sok esetben multidiszciplináris szakmai team (tanár, gyógypedagógus, foglalkoztató terapeuta, szociális munkás, mentor, pszichológus, pszichiáter) közreműködését is igényli. A protokoll javaslatot ad a diagnosztikus eredmények igénybe vevővel történő megbeszélésének szempontjaira, a környezet tájékoztatásának és a közös tervezés módjaira, a diagnózishoz kötött szociális és egyéb szolgáltatások, fejlesztések, terápiák igénybevételének lehetőségeire.

A protokoll tartalmazza azoknak a diagnosztikus és állapotfelmérő eszközök listáját, amelyek nélkülözhetetlenek a felnőttkori korszerű igényeknek megfelelő állapot meghatározáshoz.

A sztenderd diagnosztikai eszközök komoly segítséget jelentenek az autizmus diagnosztikában, azonban számos tapasztalat támasztja alá, hogy használatuk csak komoly autizmus-tudás birtokában nyújt segítséget. Diagnosztikai protokoll létezik már Magyarországon, azonban ezek nem kimondottan a felnőttkorra íródtak, szükséges azok felnőttkorra való specializálása, figyelembe véve a hazai körülményeket.

Elkerülhetetlen, hogy a pszichiáterek ASD-vel kapcsolatos kompetenciái javuljanak a közeljövőben. Ez a segédlet az ASD felismeréséhez és a kezelési lehetőségek meghatározásához igyekszik támpontokat nyújtani, de nem helyettesíti a nyilvánosan is elérhető, részletes szakmai irányelveket.

A módszertani segédletet az érdeklődők a lenti linken található regisztrációt követően tudják elérni:

Regisztráció

Amennyiben kérdése van a módszertani segédlettel kapcsolatban, a következő e-mail címen éri el az autizmus munkacsoport munkatársait:

Információs és koordinációs pontok