Tisztelt Látogató! A www.nfszk.hu oldal jelenleg fejlesztés alatt van. A teljeskörű tájékoztatás érdekében kérem, látogasson el korábbi honlapunkra, a www.fszk.hu oldalra is.

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I/1. Kapcsolati adatok

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 191. – Optima A irodaház
Telefon: (+36 1) 450 32 30, (+36 1) 450 32 40
Telefax: (+36 1) 450 32 35
E-mail cím:
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014
Adószám: 23808689-2-41
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár – 10032000-00322472-00000017
KSH szám: 23808689-7220-572-01
Cégjegyzékszám: 01-09-978791
ÁHT azonosító: 981167

I/2. Szervezeti felépítés

Szervezeti egységek és feladataik

I/3. Vezetőség

Ügyvezetés
Szervezeti egységek vezetői

I/4. Ügyfélfogadás rendje

Ügyfélfogadási rend

Elérhetőségek

Cím 1138 Budapest, Váci út 191.
Telefon (1) 450-3230, (1) 450-3240
Fax (1) 450-3235
E-mail
Web www.fszk.hu


Személyes ügyfél-fogadási idő

Hétfő 9-16
Kedd 9-16
Szerda 9-16
Csütörtök 9-16
Péntek 9-12


I/5. Testületi szerv

 • Felügyelő Bizottság
 • Könyvvizsgáló
  Évente ellenőrzi a Társaság könyvvitelét, a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát, jogszerűségét, valamint ellenőrzi a gazdasági műveletek elszámolását az Alapító Okiratban meghatározottaknak megfelelően.
 • Belső ellenőrzés
  A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadói tevékenység, melynek célja, hogy vizsgálja a Társaság tevékenységét szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer és teljesítmény szempontból fejlessze a Társaság működését és növelje eredményességét. A belső ellenőrzés a Társaságot céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az irányítási eljárások hatékonyságát.
 • Konzultációs Testület
 • Üzemi Tanács
  A munka törvénykönyvének XX. fejezete szerint Üzemi Tanács működik. Az Üzemi Tanács törvény szerinti véleményezési joggal rendelkezik, és az Ügyvezetővel folyamatosan konzultál, illetve a Társaságnál bekövetkező jelentős változásokról tájékoztatást kap.
  elnök – Kissné Huszár Anikó
  tagok – Locherer Zoltán, Simonics Benjámin

I/11. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
  Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
  Telefon: +36 1 237-4400
  Fax: +36 1 237-4100
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
  Központi telefonszám: +36-1-795-1200

Közadatkereső