CAPE projekt

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. egy 8 országból álló konzorcium tagjaként 18.999 € támogatást nyert a „CAPE (Careers Advice and Pathways to Employment” – 2015-1-PL-KA202-016802) című, 300.000 € össz-költségvetésű program megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A projektet megvalósító konzorcium tagjai

 • Fenix (Lengyelország) – konzorciumvezető szervezet
 • EURICON (Hollandia)
 • CESIE (Olaszország)
 • CECE (Spanyolország)
 • Intercollege (Ciprus)
 • Anespo (Portugália)
 • Scoala No 5 Piatra Niamt (Románia)
 • EfVET (Hollandia)
 • FSZK Nonprofit Kft. (Magyarország)

Projektidőszak

2015. szeptember 1. – 2017. augusztus 31.

A projekt indokoltsága, projektcélok, tevékenységek és produktumok

2008 óta az Európai Unió a legmélyebb, leghosszabb és a legszélesebb kört érintő gazdasági válságát éli (Európai Bizottság, 2009). Az ifjúságot érintő átlagos munkanélküli ráta a legtöbb tagországban több mint kétszerese a felnőtt populációt érintő aránynak, legalább 5,4 millió 25 év alatti fiatal munkanélküliként él (Európai Bizottság, 2014) a 28 tagországban, ez a korcsoport 22,8 %-os munkanélküliségi arányát jelenti, azaz 5-ből legalább 1 álláskereső fiatal nem talál munkát.

A projekt célja, hogy

 • erősítse a karrier-tanácsadás szerepét és javítsa annak minőségét az iskolákban és a szakképző intézményekben, különös tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett/második esély iskolákban tanuló diákok intézményeire
 • segítse a munkaadók és az oktatási intézmények közötti kapcsolatokat
 • növelje a tanárok karrier-tanácsadási, munkára felkészítéssel kapcsolatos kompetenciáit
 • támogassa a karrier- tanácsadás beágyazását az egész életen át tartó tanulás folyamatába.

A projekt produktumai

 • Jó gyakorlatok kézikönyve tanárok számára
 • Képzési program összeállítása tanárok számára
 • Útmutató a munkáltatók bevonásához
 • elektronikus felület (e-learning)

A projektet bemutató honlap, melyen magyarul is megtalálhatóak a segédanyagok

http://cape-project.eu/platform_HU.html

Információs és koordinációs pontok