Szakmai anyagok

A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. MONTÁZS projekt – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 gondozásában megjelent könyvek, melyek a 2021. december 1-től a felsorolt könyvtárakból kölcsönözhetők:

 

szerző

cím

1.

Sue Fletcher- Watson, Francesca Happé

Autizmus- Új bevezetés a pszichológiai elméletekbe és vitákba

2.

Barry M. Prizant - Amy M. Wetherby - Emily Rubin - Amy C. Laurent - Patrick J. Rydell

A SCERTS-modell I-II.

3.

Palmieri, R.J., Powers K.M

Az autista gyermek étkezése, Családközpontú útmutató szülők és szakemberek számára

4.

Phil Christie, Margaret Duncan, Ruth Fidler, Zara Healy

A PDA tünetegyüttes: Az elvárások szélsőséges elkerülésének megértése autista gyermekeknél

5.

Keresztesiné Szabó Anita, Rácz Zsuzsanna

Aki bújt, aki nem…

6.

Susan S. Johnston, Joe Reiche, Kathleen M. Feeley, Emily A. Jones

Augmentatív és alternatív kommunikációs stratégiák mérsékelt és súlyos fogyatékossággal élő személyek számára

7.

David R. Beukelman - Pat Miranda

Augmentatív és alternatív kommunikáció – Segítségnyújtás komplex Kommunikációs igényű gyermekek és felnőttek számára

8.

Bajnócziné, Sz.K.- Farkasné,G.R.- Feketéné, G.M.- Hevesi, G., -Krasznárné, E.F.-Takácsné, Cs.M.- Vannay Aladárné

Felnőttek logopédiai vizsgálata

9.

Szabó Edina - Sándor Klára

Afáziaterápiás feladatgyűjtemény I-II.

10.

Nina Simmons-Mackie – Julia M. King – David R. Beukelman

Akut és krónikus afáziás felnőttek kommunikációs támogatása

 

1.

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Pedagógiai Könyvtár

4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.

2.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

1097 Budapest, Ecseri út 3.

3.

Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar 

Tittel Pál Könyvtár Egri Campus

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

4.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar  

Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum

3515 Miskolc-Egyetemváros

5.

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar  

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar könyvtára

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

6.

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar  

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. I. em.

7.

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar  

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtár

9022 Győr, Liszt F. u. 42. III. em.

8.

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar  

Gyógypedagógus-képző Intézet Könyvtára

6725 Szeged, Hattyas sor 10.

9.

Szent István Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézet

MATE Kaposvári Campus Könyvtár

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

 

Információs és koordinációs pontok