Intézményfejlesztési program

A program 2019 tavaszán indult. 20 intézménnyel (köznevelési, egészségügyi, szociális) kötöttünk együttműködési megállapodást, akiknél szakmai támogatói tevékenység zajlik. Az intézmények támogatása gyógypedagógusok részvételével történt. A mentorálási szakasz lezárult, azonban a szakemberek számára továbbra is nyújtunk kétheti rendszerességgel esetklinikai konzultáción való részvételi lehetőséget. Az időszakokban 3-3 alkalommal látogatták az intézményeket, az intézmények részéről leadott igények alapján könyveket, kiadványokat is átadtunk a számukra.

Információs és koordinációs pontok